Видове услуги

Управление

 • Организиране и провеждане на Общи събрания на собствениците;
 • Организиране регистрацията на индивидуални партиди за потребление на вода, топлоенергия, газ и електричество;
 • Представляване на собственика на имота пред държавни, общински и частни институции и организации;
 • Технически мениджмънт, профилактика и поддръжка на системи и инсталации, проследяване на гаранциите;
 • Отстраняване на повреди и възникнали аварии, подмяна на консумативи;
 • Извършване на всякакви правни и технически консултации на нашите клиенти;
 • Ремонтни – всички видове ремонтни и заваръчни дейности;
 • Денонощно разположение при всяко повикване;
 • Контрол на строителни и ремонтни дейности;
 • Редовни срещи с наемателите по процедури, изисквания и наредби;
 • Плащания към подизпълнители;
 • Плащане на такси за обществени услуги, данъци за имота и застрахователни вноски за сметка на собственика;
 • Изчисляване на кворум и провеждане на събранията според законовите изисквания;
 • Консултиране, изготвяне и утвърждаване на Правилник за вътрешния ред;
 • Изготвяне, водене и съхранение на Книга на собствениците.
 • Изготвяне на протокол с решенията на всяко събрание;

Отчетност

 • Изготвяне на бюджет
 • Разпределяне на вноските
 • Обработка на плащанията
 • Инкасиране на суми от обектите
 • Периодични отчети за състоянието на имота
 • Отчети за състоянието на всички съоръжения и системи
 • Изготвяне на годишен бюджет

Почистване

 • Почистване на общите части –почистване на стълбища, почистване на входове, вътрешни коридори, асансьори, дворни пространства, паркинг и др.общи площи;
 • Измиване на прозорци и врати в общите части;
 • Измиване на фасади;
 • Дезинсекция и дератизация;
 • Снегопочистване.

Озеленяване

 • Първоначално озеленяване и оформяне на паркова среда;
 • Поддържане на съществуващи зелени площи, зацветяване;
 • Изграждане и поддръжка на поливни системи.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *