Цени и пакети

За да се приведе една сграда, съгласно изискванията на Закон за управление на етажната собственост, е необходимо всеки вход/блок да има домоуправител. Ние предлагаме срещу минимална сума на месец, Вие да сте напълно изрядни, според ЗУЕС.

За да задоволим нуждите на различни хора, създадохме пакети, според които не е необходимо да заплащаш повече от това, което ти е реално необходимо.

Пакет „ДОМОУПРАВИТЕЛ“Пакет „ДОМОУПРАВИТЕЛ + КАСИЕР“Пакет „ВИП“
/Домоуправител + касиер + почистване на входа/
3.90 лв. на апартамент4.90 лв. на апартамент7.90 лв. на апартамент
Организиране и провеждане на Общо събрание, съгласно ЗУЕС (поне 2 пъти годишно, но не по-често от веднъж месечно);
Водене на протоколи от всяко Общо събрание на собствениците. 

Водене на домова книга и друга нужна документация. 
Попълване и актуализация на домовата книга.
Написване и следене на правилника за вътрешен ред в Етажната собственост.

Периодично посещение на сградата с цел оглед за повреди или посегателство върху Общите части.

Работата с доставчици – електричество, вода, асансьор, доставчици на комуникационни услуги – интернет оператори, кабелни телевизии и др.

Организиране на ремонтни дейности
Всичко от Пакет „ДОМОУПРАВИТЕЛ“ + допълнително:

Управление на бюджета на входа:
– събиране на ежемесечните вноски
– заплащане на дължимите такси на входа
– съхраняване и класифициране на платежните документи
– предоставяне на подробен отчет за изминал месец

Контакт с неизрядните длъжници:
– съдействие и събиране на стари, легитимни задължения
– изготвяне на покани за доброволно изпълнение съгласно изискванията на ГПК
– водене на заповедни производства по ГПК и изпълнителни дела срещу неизрядни платци
– Изготвяне на жалби, протоколи и други документи до общината, полицията и други

Получавате всичко от пакети „ДОМОУПРАВИТЕЛ + КАСИЕР“ + абонаментно почистване на общите части на сградата – 2 пъти месечно 
Включва:
– измиване на стълбището,
– измиване на асансьора,
– избърсване на парапета,
– избърсване/измиване на входната врата
– помитане на площадката пред входа.

/Срещу допълнително заплащане, може да се абонирате за почистване всяка седмица/

Като бонус – безплатна юридическа консултация относно казуси според Закона за управление на етажната собственост.

Вашите заявки за техническа поддръжка ще се изпълняват приоритетно!

Който и план да изберете, ще имате постоянен достъп до информация относно Вашата етажна собственост.

Ние изготвяме периодични финансови отчети, съдържащи информация относно събрани месечни такси, некоректни платци, извършени плащания към трети лица (комунални дружества, фирми подизпълнители и други) и ги поставяме на видно място в етажната собственост.